неделя, 28 ноември 2010 г.

ПЕТЪР ДЪНОВ - концентрация, медитация


Медитация,съзерцание, концентрация,размишлениеСпоред Учителя Петър Дънов медитацията е " размишление върху хубави, красиви неща, които повдигат ума и сърцето на човека". Когато медитира, човек първо трябва да се спре своите добри страни, а после върху лошите, но с цел -сам да ги изправи. ( Така и в лошото се открива възможност за трансформация към добро и красиво.) Най-доброто време за медитация е сутрин, но всеки е свободен да избере този час, който е подходящ за него. Има само едно съществено и допълнително условие - наличие на добро разположение на духа. 

Размишление

1.Размишление върху стихове от библията 2.Размишление върху мисли от книгата "Мисли за всеки ден" Всяка година се издава книгата "Мисли за всеки ден". Тя съдържа мисли от лекциите на Учителя. 2 октомври 1998 Отличително качество на прилежния човек е това, че той всякога започва с малки величини и постепенно върви към по-големи. Започне ли една работа, малка или голяма , той я свършва докрай. 16 октомври 1998 Не отивайте по разни къщи и семейства, когато ви е много тъжно, скръбно, за да ви олекне. Не носете вашия боклук на ближните си. 17 октомври 1998 Като не огорчавате никого, като не оскърбявате никого, ще имате повече приятели, повече хора, които да ви обичат. 2 май 1999 Като ученици, вие не трябва да нито да се надценявате, нито да се подценявате. Ще мислите за себе си това, което сте в действителност. 11 юни 1999 Човек трябва да бъде устойчив , да не се поддава на слабите ветрове, но и да е разумен, да не се противопоставя на природните стихии. 29 юни 1999 Кагато човек разбере външната страна на физическия живот и вътрешната страна на духовния живот, той влиза вече в Божествения свят – в закона на единството. 3.Размишление върху мисли от книгата "Светът на Великите души" --- Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод. --- Не връзвай звънци на добродетелите си. --- Не търси това, което не ти трябва. --- Не плачи за това, което не си постигнал. --- Не ставай преждевременно врата на света, защото всички ще минат през нея. --- Не разваляй това, което природата е наредила. Не й давай съвет какво да прави, с нея на състезание не ходи и нищо насила от нея не взимай. 4.Размишление върху мисли от книгата "Свещени думи от Учителя" 3140 Благодари за най-малката радост и За най-голямата скръб. 3150 Не се смущавайте от формите, а гледай духа на нещата. 3326 Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се корегира всеки миг, да бъде абсолютено точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Ученикът трябва не само да придобива знания , но и да знае как да ги използува , и винаги да е готов да прилага. 3358 Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. 1293 Както искаш да те обичат тъй и обичай. Както искаш да те уважават, тъй и уважавай. 3351 Ученикът се отличава от другите по своята мекота, чистота, скромност, интелигентност, съобразителност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят , какво е придобил с учението си? 5.Размишление върху мисли от нигата " Завета на цветните лъчи" Давана лично от Учителя на най-способните ученици.

Концентрация

*** Всяка вечер , преди да си легнете, ще седнете на стол близо до масата, ръцете ще си поставите на масата, ще застанете тихо и спокойно и с отворени очи за десет минути ще концентрирате мисълта си.През това време няма да движите нито очите си , нито ръцете си, нито краката си – ще бъдете съвършено неподвижни.Докато трае упражнението , тук-там по тялото , по лицето , по ръцете, по краката, по носа ще усетите, като че нещо ви хапе, щипе, но ще се владеете , няма да се почесвате. Щипанията по тялото се дължат на временното спиране на нервната енергия. Те представляват малки електрически експлозии, които стават в нервната система. Най-малкото помръдване показва, че нямате воля. Чрез това упражнение ще усилите волята си. *** Вземете два предмета в ръцете си и ги насочете един срещу друг. Концентрирайте мисълта си в точката, където тези предмети се допират и след време ще видите, че от това място се явява малка искрица. Ако не успеете от първия път , правете опита , докато успеете.Колкото по-бързо произведете изкрата, толкова мисълта ви е по-силно концентрирана. Друг опит: насочете двата си показалеца един срещу друг, без да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях.След известно време ще видите , че от това място излиза светлинка. Правете опита вечер, за да забележите светлинката. *** Сила на мисълта: Опънете един тънък конец между две пръчици и се опитайте чрез силата на мисълта си да го скъсате. Ако можете да скъсате конеца, вие можете да насочвате мисълта си , където искате, като творческа сила. *** Когато желаете да разберете колко е часът, не поглеждайте часовника, а се концентрирайте и вие определете колко е. Записвайте в една тетрадка вие колко сте определили и в действителност колко е часът. Това го правете сутрин, обед и вечер. *** Упражнение-метод за концентриране.VIDEO Сега ще ви дам едно упражнение, което трябва да правите три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер преди лягане. Ръцете - напред в хоризонтално положение с длани надолу към земята. Двата палеца и двата показалеца се докосват така, че да образуват красив триъгълник. След това бавно разтваряне на ръцете настрани, при което се образува полукръг. Дланите на ръцете се обръщат нагоре. Бавно свиване на ръцете до лактите. Първите три пръста на ръцете хващат най-горната част на ухото. Палецът остава отпред, а другите два пръста отзад. Тези три пръста се движат по ръба на ухото до долната му част. При това движение палецът върви по ръба на ухото, показалецът - по задната част на ухото, а средният пръст - по предната му страна. След това ръцете се изправят напред хоризонтално. Това упражнение ще се прави десет пъти наред, след което ръцете се спускат надолу до положение върхът на показалеца да е допрян до върха на палеца. Всяка ръка - самостоятелно. Като хванете горната част на ухото си, с това се създава във вас малък морален импулс. Долната част на ухото има отношение към човешкия стомах. Ще наблюдавате какъв резултат ще произведе упражнението върху вашите мисли, чувства и действия. Като правите упражнението, ще седнете, ще запазите пълно спокойствие, ще издадете гърдите си напред. През всичкото време на упражнението умът ви трябва да бъде съсредоточен и да следи движението на ръцете. Смисълът на упражнението се заключава в това именно -умът да се концентрира, да следи движението на ръцете. Това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към Астралния свят. По-горе от Астралния свят не отива. Ако умът отиде в по-отвлечен свят, няма да можете изведнъж при това упражнение, както и при всички други, добре да отбелязвате състоянията, при които се намирате.  Като правите упражнението, ще гледате никой да не ви вижда. Това упражнение ще ви научи да се концентрирате, да бъдете послушни. Като правите упражнението, ще дишате дълбоко, за да приемете от животворната прана. Праната бива физическа, сърдечна и умствена. И с трите пръста се проектират три течения на прана. Едното състояние засяга Умствения свят, другото - физическия, а което минава по средата между двете засяга Сърдечния, т. е. Астралния свят. Без прана мисълта не може да се образува, без прана чувствата не могат да се проявят и най-после без прана волята не може да действа.

Медитация върху дъгата

Сега ще ви дам едно упражнение - медитация върху дъгата. Ще медитирате върху дъгата дотогава, докато създадете в ума си красива картина за нея.Това упражнение може да отнеме на някой една, на други две, на трети три години, докато в ума им се създаде тази красива картина, но те трябва да работят в това направление. Някои пък могат да успея в кратко време - това зависи от способността на ученика да се концентрира. Значи всеки ден трябва да медитирате върху дъгата, докато в ума ви се създаде жива, ясна картина. Ще си я представяте такава, каквато сте я виждали в природата с всичките и цветове. Това упражнение ще послужи като стимул за развиване на въображението във вас. За окултния ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите. Когато медитирате върху дъгата, ето какви картини можете да си представяте:  за запад - Слънцето, на изток - черен тъмен облак, а дъгата - от север към юг, след ситен пролетен дъжд. Или на изток е ясно, а дъгата се явява на запад.Изобщо, каквито положения да заема в ума ви, един ден дъгата трябва в душата ви така , както изгрява в природата. Като медитирате по пет, десет минути на ден върху дъгата, ще видите как незабелязано, естествено в ума ви ще се появи образа на дъгата. Като медитирате, ще затваряте очите си да виждате образа на дъгата ясно ,картинно, В първо време ще си я представяте умствено, тя няма да бъде ясна, но след време ще изпъкне добре, и то такава , каквато е в природата - жива, реална. Най-доброто време за медитация е сутрин или при всяко добро разположение на духа. За резултата на упражнението не мислете. Какъвто и да бъде резултатът , все ще спечелите нещо, но няма да загубите. Освен сутрин, може да медитирате преди обяд, няколко часа след ядене или вечер преди лягане. Всеки е свободен да избере онова време , което е най-добро за него. Добре е да нарисувате дъгата, винаги да я имате пред себе си. Още по-добре е да наблюдавате дъгата след всеки дъжд, да запомните обстановката, условията, при които се е явила.Дъгата ще внесе в ума ви нов елемент. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар