неделя, 28 ноември 2010 г.

ПЕТЪР ДЪНОВ - упражнение за развиване на интуицията

Упражнениe развиване на интуиция


Сега ще ви дам още един опит. Той е следният: на отделни листчета ще напишете всички книги от Библията и ще ги турите в някоя кутия, отдето по три пъти на ден ще вадите по едно листче, но вече с отворени очи. Целта на този опит е да развивате своята интуиция, да познаете, коя книга сте извадили. Когато пишете листчетата, съзнанието ви трябва да бъде будно, да няма никакво прекъсване. Освен това, като ги пишете, ще гледате да оставите върху тях вашите вибрации, че като пипнете една от тия книжки, да познаете коя сте взели. Например, като сте писали наедно от листчетата името на пророк Иеремия, при изваждане на това листче от кутията, да познаете, че сте извадили именно него. Щом познаете какво е написано на листчето, вие ще изпитате голяма радост. Пишете ли листчетата механически, нищо няма да познаете. Като дойдете следния път в клас, пет възрастни и пет млади братя, както и пет възрастни, и пет млади сестри ще кажат своите опитности. Като правите този опит, ще отбелязвате на тефтерче датата, часа и времето, дали е ясно или облачно и т.н. По този начин вие ще привикнете към точност. В духовния свят, и при най-малките опити, следят точно за часа, за времето. Започнете опита от утре. Можете да го правите или сутрин, или по обяд, или вечер, по което време искате, но непременно ще отбелязвате часа и времето, през които го правите. 

ПЕТЪР ДЪНОВ - концентрация, медитация


Медитация,съзерцание, концентрация,размишлениеСпоред Учителя Петър Дънов медитацията е " размишление върху хубави, красиви неща, които повдигат ума и сърцето на човека". Когато медитира, човек първо трябва да се спре своите добри страни, а после върху лошите, но с цел -сам да ги изправи. ( Така и в лошото се открива възможност за трансформация към добро и красиво.) Най-доброто време за медитация е сутрин, но всеки е свободен да избере този час, който е подходящ за него. Има само едно съществено и допълнително условие - наличие на добро разположение на духа. 

Размишление

1.Размишление върху стихове от библията 2.Размишление върху мисли от книгата "Мисли за всеки ден" Всяка година се издава книгата "Мисли за всеки ден". Тя съдържа мисли от лекциите на Учителя. 2 октомври 1998 Отличително качество на прилежния човек е това, че той всякога започва с малки величини и постепенно върви към по-големи. Започне ли една работа, малка или голяма , той я свършва докрай. 16 октомври 1998 Не отивайте по разни къщи и семейства, когато ви е много тъжно, скръбно, за да ви олекне. Не носете вашия боклук на ближните си. 17 октомври 1998 Като не огорчавате никого, като не оскърбявате никого, ще имате повече приятели, повече хора, които да ви обичат. 2 май 1999 Като ученици, вие не трябва да нито да се надценявате, нито да се подценявате. Ще мислите за себе си това, което сте в действителност. 11 юни 1999 Човек трябва да бъде устойчив , да не се поддава на слабите ветрове, но и да е разумен, да не се противопоставя на природните стихии. 29 юни 1999 Кагато човек разбере външната страна на физическия живот и вътрешната страна на духовния живот, той влиза вече в Божествения свят – в закона на единството. 3.Размишление върху мисли от книгата "Светът на Великите души" --- Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод. --- Не връзвай звънци на добродетелите си. --- Не търси това, което не ти трябва. --- Не плачи за това, което не си постигнал. --- Не ставай преждевременно врата на света, защото всички ще минат през нея. --- Не разваляй това, което природата е наредила. Не й давай съвет какво да прави, с нея на състезание не ходи и нищо насила от нея не взимай. 4.Размишление върху мисли от книгата "Свещени думи от Учителя" 3140 Благодари за най-малката радост и За най-голямата скръб. 3150 Не се смущавайте от формите, а гледай духа на нещата. 3326 Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се корегира всеки миг, да бъде абсолютено точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Ученикът трябва не само да придобива знания , но и да знае как да ги използува , и винаги да е готов да прилага. 3358 Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. 1293 Както искаш да те обичат тъй и обичай. Както искаш да те уважават, тъй и уважавай. 3351 Ученикът се отличава от другите по своята мекота, чистота, скромност, интелигентност, съобразителност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят , какво е придобил с учението си? 5.Размишление върху мисли от нигата " Завета на цветните лъчи" Давана лично от Учителя на най-способните ученици.

Концентрация

*** Всяка вечер , преди да си легнете, ще седнете на стол близо до масата, ръцете ще си поставите на масата, ще застанете тихо и спокойно и с отворени очи за десет минути ще концентрирате мисълта си.През това време няма да движите нито очите си , нито ръцете си, нито краката си – ще бъдете съвършено неподвижни.Докато трае упражнението , тук-там по тялото , по лицето , по ръцете, по краката, по носа ще усетите, като че нещо ви хапе, щипе, но ще се владеете , няма да се почесвате. Щипанията по тялото се дължат на временното спиране на нервната енергия. Те представляват малки електрически експлозии, които стават в нервната система. Най-малкото помръдване показва, че нямате воля. Чрез това упражнение ще усилите волята си. *** Вземете два предмета в ръцете си и ги насочете един срещу друг. Концентрирайте мисълта си в точката, където тези предмети се допират и след време ще видите, че от това място се явява малка искрица. Ако не успеете от първия път , правете опита , докато успеете.Колкото по-бързо произведете изкрата, толкова мисълта ви е по-силно концентрирана. Друг опит: насочете двата си показалеца един срещу друг, без да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях.След известно време ще видите , че от това място излиза светлинка. Правете опита вечер, за да забележите светлинката. *** Сила на мисълта: Опънете един тънък конец между две пръчици и се опитайте чрез силата на мисълта си да го скъсате. Ако можете да скъсате конеца, вие можете да насочвате мисълта си , където искате, като творческа сила. *** Когато желаете да разберете колко е часът, не поглеждайте часовника, а се концентрирайте и вие определете колко е. Записвайте в една тетрадка вие колко сте определили и в действителност колко е часът. Това го правете сутрин, обед и вечер. *** Упражнение-метод за концентриране.VIDEO Сега ще ви дам едно упражнение, което трябва да правите три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер преди лягане. Ръцете - напред в хоризонтално положение с длани надолу към земята. Двата палеца и двата показалеца се докосват така, че да образуват красив триъгълник. След това бавно разтваряне на ръцете настрани, при което се образува полукръг. Дланите на ръцете се обръщат нагоре. Бавно свиване на ръцете до лактите. Първите три пръста на ръцете хващат най-горната част на ухото. Палецът остава отпред, а другите два пръста отзад. Тези три пръста се движат по ръба на ухото до долната му част. При това движение палецът върви по ръба на ухото, показалецът - по задната част на ухото, а средният пръст - по предната му страна. След това ръцете се изправят напред хоризонтално. Това упражнение ще се прави десет пъти наред, след което ръцете се спускат надолу до положение върхът на показалеца да е допрян до върха на палеца. Всяка ръка - самостоятелно. Като хванете горната част на ухото си, с това се създава във вас малък морален импулс. Долната част на ухото има отношение към човешкия стомах. Ще наблюдавате какъв резултат ще произведе упражнението върху вашите мисли, чувства и действия. Като правите упражнението, ще седнете, ще запазите пълно спокойствие, ще издадете гърдите си напред. През всичкото време на упражнението умът ви трябва да бъде съсредоточен и да следи движението на ръцете. Смисълът на упражнението се заключава в това именно -умът да се концентрира, да следи движението на ръцете. Това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към Астралния свят. По-горе от Астралния свят не отива. Ако умът отиде в по-отвлечен свят, няма да можете изведнъж при това упражнение, както и при всички други, добре да отбелязвате състоянията, при които се намирате.  Като правите упражнението, ще гледате никой да не ви вижда. Това упражнение ще ви научи да се концентрирате, да бъдете послушни. Като правите упражнението, ще дишате дълбоко, за да приемете от животворната прана. Праната бива физическа, сърдечна и умствена. И с трите пръста се проектират три течения на прана. Едното състояние засяга Умствения свят, другото - физическия, а което минава по средата между двете засяга Сърдечния, т. е. Астралния свят. Без прана мисълта не може да се образува, без прана чувствата не могат да се проявят и най-после без прана волята не може да действа.

Медитация върху дъгата

Сега ще ви дам едно упражнение - медитация върху дъгата. Ще медитирате върху дъгата дотогава, докато създадете в ума си красива картина за нея.Това упражнение може да отнеме на някой една, на други две, на трети три години, докато в ума им се създаде тази красива картина, но те трябва да работят в това направление. Някои пък могат да успея в кратко време - това зависи от способността на ученика да се концентрира. Значи всеки ден трябва да медитирате върху дъгата, докато в ума ви се създаде жива, ясна картина. Ще си я представяте такава, каквато сте я виждали в природата с всичките и цветове. Това упражнение ще послужи като стимул за развиване на въображението във вас. За окултния ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите. Когато медитирате върху дъгата, ето какви картини можете да си представяте:  за запад - Слънцето, на изток - черен тъмен облак, а дъгата - от север към юг, след ситен пролетен дъжд. Или на изток е ясно, а дъгата се явява на запад.Изобщо, каквито положения да заема в ума ви, един ден дъгата трябва в душата ви така , както изгрява в природата. Като медитирате по пет, десет минути на ден върху дъгата, ще видите как незабелязано, естествено в ума ви ще се появи образа на дъгата. Като медитирате, ще затваряте очите си да виждате образа на дъгата ясно ,картинно, В първо време ще си я представяте умствено, тя няма да бъде ясна, но след време ще изпъкне добре, и то такава , каквато е в природата - жива, реална. Най-доброто време за медитация е сутрин или при всяко добро разположение на духа. За резултата на упражнението не мислете. Какъвто и да бъде резултатът , все ще спечелите нещо, но няма да загубите. Освен сутрин, може да медитирате преди обяд, няколко часа след ядене или вечер преди лягане. Всеки е свободен да избере онова време , което е най-добро за него. Добре е да нарисувате дъгата, винаги да я имате пред себе си. Още по-добре е да наблюдавате дъгата след всеки дъжд, да запомните обстановката, условията, при които се е явила.Дъгата ще внесе в ума ви нов елемент. 

ПЕТЪР ДЪНОВ - вода

Вода

Eлексирът на живота е топлата вода.
Най-мощното лекарство в света това е горещата вода.

Чрез водата се отделят токсините от организма.

Горещата вода , приета на глътки , чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождава от напрежението, което нервната система произвежда върху него.

За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено количество вода, която, от една страна е нужна за смекчаване на храната, а от друга за промиване на вътрешните органи.

Ще пиете вода, и то на гладно от 100 до 150 ml на глътки, на ден ще изпивате половин-един литър вода, от която ще може да извадите храна за вашите артерии.

Вода, която съдържа органически примеси , се отразява вредно на организма.

Човек трябва поне два пъти през седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода , в която може да се изстиска няколко капки лимонов сок. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаването на кръвта от натрупаните в нея млечна и пикочна киселина.

За да бъде здрав човек трябва да има абсолютно чиста кръв. Щом човек подобри кръвообращението си, и праната се възприема правилно от организма.

Упражнение с пиене на гореща вода

Две неща ви препоръчвам:
Пиене на гореща вода за чистене на тялото и за изпотяване и дълбоко дишане.
От днес нататък (от 25 април до 4 юли) ви давам следната задача за десет седмици. По два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез гореща вода.Ще изпивате по 4-5 чаши гореща вода, с десетина капки лимон, докато се изпотите добре. След това ще изтриете тялото си с влажна кърпа. После , със суха кърпа попиете влагата добре и ще се преоблечете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода, да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутрин, или вечер - преди залез слънце, или преди лягане, към десет часа.

лек."Святото място" 11 лек. "Хигиенични правила" 


Връзка ден - храна


Неделя
Слънце: ориз, леща,грозде, портокали, мандарини ,стафиди, слънчоглед, зеле, овес, ръж, ечемик
Понеделник
Луна: зеле, лапад, лобода, зелен фасул, марули, краставици, царевица зелена, картофи, домати , бакла, тикви, гъби
Вторник
Марс: коприва, червени чушки, домати, лук , чесън, хрян, бяла ряпа, репички; храни, които съдържат лютевина и желязо
Сряда
Меркурий: моркови, круши, леща, зряла царевица , магданоз, чубрица; жълто обагрени плодове
Четвъртък
Юпитер: картофи, тикви, бамя, мляко, фъстъци, растително масло, орехи, бадеми, маслини, жито, праскови
Петък
Венера: грах, сусам, череши, ябълки, сини сливи, смокини, вишни, чгоди, малини, дини, мащерка
Събота
Сатурн: орехи, бадеми, лешници, кестени, сини патладжани, зрял боб, черна ряпа, кафе, какао, боровинки, шипки ,черупкови и с голяма калоричност плодове ,


Петър Дънов - хранене и плодове и зеленчуци

Хранене

Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек , всеки народ, всяко общество трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати.

Съвременните учени говорят за месото като за по-силна храна,но по-вредна.Тя съдържа повече отрови и прави човека груб, жесток. Тревопасните, като вегетарианци, са дошли до по-високо съзнание от месоядните животни. Като ги колят , те изпитват особен страх, който образува в организма им известни токсини.

Яденето е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго.
Яденето е трансформиране на грубата енергия в умствена. След като се наядеш, ще започнеш да пееш, по този начин ще превърнеш умствената енергия в духовна.
А що се отнася до молитвата , тя е закон за трансформиране на умствените енргии.

Абсолютно не се позволява на ученика да преяжда. Като усети, че му е най-приятно яденето, да спре там. Здравият яде умерено и с разположение и стомахът му винаги е в изправност.

Дъвченето да е спокойно, енергично, да се смеля храната на кашица и тогава да се изпраща в стомаха.

Като дъвчете храната, животворната енергия минава през езика и се складира в нервната система. Колкото повече дъвчете храната, толкова повече енергия внасяте в нервната система.

Чрез езика енергията се предава в мозъка , а оттам в сърцето.

Правила за хранене

Всичко , в което има еднообразие е опасно.
Еднообразието в храненето също е опасно.


Ще се храниш вечерно време преди да е залязло слънцето, а сутрин никога няма да ядеш преди да е изгряло .

Силата на храната е в качеството , а не в количеството.

Яж най-здравословните храни и никога не преяждай.

Хубави храни са тези , които най-лесно се смилат и от които остават по възможност най-малките излишъци.

Никакво бързане при ядене.

Храната трябва да бъде винаги прясна.

Не яжте много гореща храна, нито пък много студена.

Добре е , когато човек се храни да слуша музика. По време на ядене човек се нуждае от весела, но не игрива музика.

Човек трябва да яде точно навреме, не определен час, но когато силите в неговия организъм се проявяват, т.е. когато усеща вътрешен глад.

Никога не яж при неразположение. Ще ядеш само, ако си гладен.

Здравословно е да се яде с разположение, т.е. да чувстваш удоволствие при ядене.

Многото ядене изтощава човешкия организъм.

Колкото повече яде човек , толкова по-малко помни. Стомахът мели много , но паметта се обременява и отслабва.

Когато човек претоварва стомаха си повече отколкото трябва, в стомаха и в червата остава необработена част от храната, която започва да се разлага и образува отровни газове.

Никога не допускай един болен човек да ви готви. Когато една жена готви трябва да пее, тогава яденето ще бъде много по-вкусно и здравословно.

Имате някакъв плод, круша например. Не почвайте веднага да я ядете.
Спрете се , разгледайте я, помислете си малко за нея. Онези същества, които са създали плода, са събрали слънчеви лъчи, кондензирали са слънчева енергия в този плод. Вие имате за задача да извадите тази светлина и да я внесете в тялото си.


След плодове никога не пий нито студенена , нито топла вода. Преди ядене можеш да пиеш вода, но веднага след ядене не се позволява.

Спазвайки тези правила ще бъдете здрави, бодри и силни. 

Плодове и зеленчуци

Ако искате да подобрите кръвообращението яжте череши. Черешите внасят радост и веселие в човека. За да бъдете красиви яжте най-хубавите ябълки. Ябълката внася мекота.Прави човека благ, мек, снизходителен. Сините сливи се отглеждат за усилване на вярата. Прасковите се ядат за лекуване на стомаха. Кайсиите се ядат за анемия и за чернодробни заболявания. Смокините носят здраве. Захарното цвекло лекува очите. Пъпешът развива у човека внимание,маниер,обхода. Динята чисти стомаха и червата, дава настроение и действува на ума. Тиква да се яде при безпокойство. Ръж - дава успокоение. Грах - за неврестения, за хубат тен на кожата. Леща - за очите. Патладжани - за мощ, за успокоение. Магданозът действа лечебно на стомаха. Ориз - при медитация и съзерцание. Коприва - за почерняване на косата. Доматите подобряват кръвообращението. При малокръвие яжте краставици. Ако искаш да си благ, яж грозде. Ако дробовете ви са слаби и умът ви не работи, яжте грозде. То лекува дробовете. Картофите придават доволство. Който иска да стане интелигентен и разумен да яде круши – с правилна крушообразна форма, с хубав жълт цвят. Който иска да поправи бъбреците си, да яде зрял боб. Като ядете дренки, придобивате устойчивост и издръжливост в характера. Те доставят желязо в кръвта. Киселините на лимона дават активност на човека Орехите развиват ума на човека. Влияят добре на мозъка.

четвъртък, 25 ноември 2010 г.

Карлос Сесар Салвадор Арана Кастанеда


Карлос Сесар Салвадор Арана Кастанеда (на испанскиCarlos César Salvador Aranha Castañeda) е американски писател,социолог и антрополог от перуански произход. Роден в Перу, по-късно емигрира в САЩ, учи в Лос Анджелис и защитава докторат по антропология. През следващите години пише поредица добре продавани книги с мистично съдържание, като живее в САЩ и Мексико, основно в Лос Анджелис. В повечето от своите книги описва учението си при индианския магьосник Дон Хуан Матус.


Вътрешно мълчание
 - състояние, в което липсват мисли, породени от егото. Това състояние способства достигане до директно възприятие на енергията от вселената, избягвайки интерпретацията на рационалния ум.

Идеи от книгите на Карлос Кастанеда 

Сънуване - способността да възприемаме и навлизаме в други реалности или т.нар. второ внимание по време на сън - чрез нашето енергийно или с физическото тяло.
Будно сънуване - способността да възприемаме и да действаме в ежедневието, или първото внимание.
Рекапитулация - преглед на събития от нашия живот с цел припомняне на елементите, конструиращи случката и възстановяване на енергията, която сме загубили и която сме поели по времето на ситуацията.
Енергийно тяло - сияйна сфера с размери приблизителни на физическото тяло, която е свързана с физическото чрез т.нар. събирателна точка, която е разположена на една ръка разстояние зад плешките на физическото тяло.
Събирателна точка - мястото, където възниква възприятието.
Тенсегрити - термин, зает от архитекта Бъкминстър Фулър. Другото име на Магическите пасове - движения практикувани от мексиканските шамани с цел подобряване на физическото състояние и създаване на чувство за благополучие.

Магически пасове - Тенсегрити 

В последните години от живота си Кастанеда се занимава изключително с разпространението на Магическите пасове. С помощта на организацията Клиъргрийн се организират семинари, на които стотици последователи могат да научат и практикуват движенията. Също така през 1998 година от печат излиза книгата "Магическите движения", в която са описани движенията, както и намерението закодирано в тях.


Библиография 

 • 1968 г. - „The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge“ („Учението на дон Хуан: Пътят на знанието на един яки“; ISBN 9548037467)
 • 1971 г. - „A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan“ („Една отделна реалност“)
 • 1972 г. - „Journey to Ixtlan: The Lessons of Don Juan“ („Пътуване към Икстлан“)
 • 1975 г. - „Tales of Power“ („Сказания за силата“)
 • 1977 г. - „The Second Ring of Power“ („Вторият пръстен на силата“)
 • 1981 г. - „The Eagle's Gift“ („Дарът на орела“)
 • 1984 г. - „The Fire from Within“ („Огънят отвътре“)
 • 1987 г. - „The Power of Silence: Further Lessons of Don Juan“ („Силата на мълчанието: Допълнителни уроци от Дон Хуан“)
 • 1993 г. - „The Art of Dreaming“ („Изкуството на сънуването“)
 • 1998 г. - „Magical Passes: The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico“ („Магическите движения: Практическата мъдрост на шаманите от древно Мексико“; компилация; ISBN 954733087X)
 • 1999 г. - „The Active Side of Infinity“ („Активната страна на безкрайността“; компилация)
 • 2000 г. - „The Wheel Of Time : The Shamans Of Mexico“ („Колелото на времето: Шаманите от Мексико“; компилация)

Карлос Кастанеда


Карлос Кастанеда (1925 — 1998) е американски писател, социолог и антрополог от перуански произход.
 • "Знаем, че нищо не може да кали духа на воина така, както предизвикателството да си има работа с не възможни хора, имащи власт"
 • "Да бъдеш недостъпен, означава да докосваш пестеливо света около себе си. Да се тревожиш, значи да станеш достъпен, неразумно достъпен. А щом започнеш да се тревожиш, ти се вкопчваш във всичко само от отчаяние; а вкопчиш ли се, сигурно е, че ще се изтощиш или ще изтощиш всеки или всичко, в което си се вкопчил."
 • "Нещата не се променят. Човек просто променя начина, по който ги вижда, това е всичко."
 • "Само като воин човек можe да оцелее по пътя на знанието. Защото изкуството на воина е уравновесяването на ужаса, че си човек, и чудото, че си човек."
 • "Обикновеният човек прекалено се грижи да харесва хората и самият той да се харесва на хората. Един воин просто харесва и толкова. Той харесва каквото или когото си иска, просто ей - така."
 • "Целта е да се излезе жив от света, да се излезе с всичко, което си, но не и повече от което си."
 • "Важното е да не вземаш нищо със себе си, но и да не оставяш нищо след себе си. Дон Хуан замина цял от света - жив!"
 • "В собствените си очи ти си дяволски важна личност. Това трябва да се промени! Тъй кошмарно си важен, че се чувстваш прав да се дразниш от всичко. Тъй дяволски си важен, че си позволяваш дори да си тръгнеш, щом нещата не вървят по твоему. Предполагам, дори си мислиш, че по този начин проявяваш характер. Чиста глупост! Ти си слаб и надут!"
 • "Аз знам това което знаеш и ти, но знам и нещо повече, което няма да ти налагам да знаеш."
 • "Смъртта е нашият единствен мъдър съветник. Винаги когато усещаш, както става обикновено, че всичко се е обърнало наопаки и те очаква гибел, обърни се към смъртта си и я попитай дали е така. Смъртта ще ти каже, че не си прав; че нищо извън нейното докосване няма истинско значение. Твоята смърт ще ти каже: „Още не съм те докоснала”." (Пътуване към Икстлан, Карлос Кастанеда)
 • "За мен има само пътуване по пътища, които имат сърце. По всеки път, които има сърце. По него аз пътувам и единственото предизвикателство, което си струва е да измина пълната дължина. Там аз пътувам и гледам, гледам останал без дъх."
 • "Ела НАМЕРЕНИЕ, промени ВЪЗПРИЯТИЕТО ни, донеси ни ПОЗНАНИЕ да посрещнем НЕПОЗНАТОТО зад хоризонта."
 • "Защо не направиш хартиен човек в истински ръст, закачиш касетофон към него, който редовно да казва "АЗ", и я забучиш в задния си двор, така, че да ти напомня какво си ти!"
 • "— Ти наистина знаеш как да говориш и да не казваш нищо, така ли е? — каза той, смеейки се. — Казвал съм ти — трябва да имаш непреклонно намерение, стремеж да станеш човек на знанието. Но ти изглежда имаш непреклонно намерение да се оплиташ в гатанки."
 • "Нямаш никакво време и все пак си обгърнат от вечността! Какъв парадокс за твоя разум!"
 • "Аз никога на никого не се сърдя. Никое човешко същество не може да направи нещо достатъчно важно за такова нещо. Сърдиш се на хората, когато смяташ, че постъпките им са важни. Аз вече не смятам така."
 • "Ние сме изтъкани от тъмнина, от неща, които са необясними. Да мислим за себе си по всякакви друг начин е лудост. Така, че не унижавай тайната на човека в себе си, като се самосъжаляваш или се опитваш да й дадеш разумно обяснение. Унижи глупостта на човека у себе си, като я разбереш, но не се извинявай на никое от тях; и двете са необходими."
 • "Не го беше грижа за никого, затова можеше да помага на хората. И го правеше - даваше им и ризата на гърба си, защото не му пукаше за тях. Така, че единствените хора, които помагат на събратията си, са тези, които не дават пукната пара за тях!"
 • "Един нагуал никога не позволява на когото и да било да узнае, че той дърпа конците! Нагуалът идва и си отива, без да остави следа. Тази свобода е това, което го прави нагуал!"
 • "Ти би ли се осмелил да навлезеш в непознатото от алчност? Едва ли! Алчността действа само в света на ежедневните дела. За да се осмели да навлезе в онази ужасяваща самота, човек тряябва да притежава нещо по-силно от алчност - обич! Човек има нужда от обич към живота, към тръпката, към тайната. Има нужда от непресъхващо любопитство и кураж в изобилие. Така, че изобщо не ми ги разправяй тези глупости, че си бил отвратен! Срамота е!"
 • "Съществуването на БОГ е религиозна вяра и следователно е непряко убеждение, което не означава нищо. Вярата в Бога се основава на разкази, а не на виждане. Всеки, който види модела на човека, автоматично приема, че това е Бог. Това мистично преживяване е случайно виждане, еднократна работа, която няма абсолютно никакво значение, защото е резултат от случайно преместване на събирателната точка. Моделът на човека не е създател, а един шаблон на всички човешки качества, за които можем да се сетим, а и на някои, за които нямаме ясна представа. Моделът на човека е нашия Бог, защото ние сме това, което той е щамповал върху нас, а не защото ни е създал от нищото и ни е направил по свой образ и подобие. Да падаме на колене пред модела на човека е проява на надменност и егоцентричност. Новите "ясновидци" са единствените хора, който могат да дадат вярно мнение по въпроса, защото те са се освободили от "случайното виждане" и са способни да виждат модела на човека, винаги, когато пожелаят. И те виждат, че това, което наричаме БОГ, е статичен прототип на човешките качества без каквато и да е власт, защото моделът на човека при никакви обстоятелства не може да се намеси в наша полза или да накаже греховете ни, или пък да ни възнагради по някакъв начин. Ние сме просто продукт на неговата щампа; ние сме неговият отпечатак. Моделът на човека е точно това, което означава името му - шаблон, форма, калъп, който групира една определена връзка от нишковидни елементи, които ние наричаме човек."
 • "Воините не са способни на съчувствие, защото те не изпитват съжаление към самите себе си. Без движеща сила на самосъжалението, съчувствието губи своя облик и се разпада."
 • "За един воин всичко започва и завършва с него самия!"
 • "По-добре е човек да запази наивността си!"
 • "Всички ние обичаме или мразим онези, които в някаква степен са отражение на самите нас."
 • "Воинът приема съдбата си, каквато и да е тя, с пълно смирение. Той приема смирено себе си такъв, какъвто е, не като повод за самосъжаление, а като живо предизвикателство. На всеки от нас му е нужно време, за да разбере това и да го изживява пълно. Смирението на воина не е смирение на просяк. Воинът пред никого не свежда глава, но и не допуска никой да свежда глава пред него. Просякът от своя страна непрекъснато пада на колене и ближе подметките на всеки, който му се струва по-горен от него; но в същото време иска от по-нискостоящия от него да ближе неговите подметки."
 • "Трудността идва от нежеланието ни да приемем идеята, че знанието може да съществува без слова, които да го обясняват."
 • "Действията имат сила. Особено когато, извършвайки ги, воинът съзнава, че тези действия са последната му битка. Има едно особено, изгарящо щастие в това воинът да действа с пълното съзнание, че всяко нещо, което прави, може да бъде последното му действие на земята"
 • "Разбира се, у нас има тъмна страна. Ние убиваме безразборно, не е ли така? Изгаряме хора в името на Бога. Самоунищожаваме се, заличаваме живота на тази планета, разрушаваме Земята. После се покайваме и разговаряме с Всевишния. И какво ни казва той? Казва ни, че трябва да бъдем добри, иначе ще ни накаже. Всевишният ни е заплашвал векове наред, но това не е променило нищо. Не защото сме зли, а защото сме тъпи. У човека има тъмна страна, да, и тя се нарича глупост."
 • "Воинът е постоянно нащрек спрямо грубостите и човешкото държание. Воинът е загадъчен и безмилостен, отличава се с най-изтънчен вкус и обноски. Задачата му се състои в това да изостря и същевременно да прикрива неумолимата си природа така, че никой да не заподозре неговото собствено коравосърдечие."
 • "Аз настоявам всеки около мен да мисли ясно и обяснявам на всеки, който има уши да чуе, че единствения начин да мислиш ясно е, като не мислиш въобще."
 • "Мисля, че направих грешка, като допуснах да разбереш повече, отколкото позволяват възможностите ти за момента."
 • "При това положение ти неможеш да се научиш да бъдеш бесен или тъп - ти вече си такъв! Но можеш да се научиш да си безжалостен, лукав, търпелив и благ."
 • "Егоманията е истински тиранин. Трябва да полагаме непрестанни усилия, за да я свалим от трона й."
 • "Винаги се надявам на най-доброто и се подготвям за най-лошото."
 • "Поздрав вам, владетели на истината, от грях лишени, които ще съществувате до вечността, до границите на безкрайността."
 • "Прикриването е процедура, една много проста процедура. Прикриването е вид специално поведение, което следва определени принципи. Това е скрито, потайно, измамническо поведение, умишлено разработено така, че да хвърля в шок. И когато се прикриеш, ти сам се шокираш, използвайки за това собственото си държание по един безмилостен, коварен начин."
 • "Нагуалите са много прикрити. Те винаги създават впечатлението, че са нещо, което всъщност не са, и го вършат така съвършено, че всеки, включително и онези, които ги познават отлично, вярват на техния маскарад."
 • "Нещастието на хората е контрапункт между глупостта и невежеството."

Курс на чудесата

Курс на чудесатаКак е създаден

Началото на "Курс на чудесата" е поставено от решението на двама души да се обединят в името на една обща цел. Техните имена са Хелън Шукмън и Уилиам Тетфорд, професор по медицинска психология в Колежа по хирургия и медицина към Колумбийския университет в Ню Йорк. Няма значение кои са те, а единствено това, че техният опит показва, че с Бога всичко е възможно. Те не изхождат от духовни интереси. Взаимоотношенията им са били трудни и често напрегнати и личното и професионално утвърждаване и статус са били от значение за тях. Изобщо, те са възлагали твърде много на ценностите на света. Животът им не е в съзвучие с онова, което проповядва "Курсът на чудесата". Хелън, която е записала материала, описва себе си по следния начин:

"Психолог, преподавател, консервативна по убеждения и атеистка по вярване, аз работех в престижна и чиста академична среда. И тогава нещо се случи и постави началото на поредица от събития, които не бих могла да предвидя. Ръководителят на департамента, в който работех, изведнъж заяви, че не може да понася повече тези чувства на гняв и агресия, които се проявяваха в нашите взаимоотношения и завърши с това, че "трябва да има друг път". На свой ред аз се съгласих да му помогна да го открием. Очевидно този Курс е другият път."

Макар че намерението им е сериозно, те преживяват големи трудности при полагане основите на своето общо дело. Но те предават на Светия Дух своята "добра воля", която, както се казва в Курса все отново и отново, е достатъчна, за да Му позволи да използва всяка ситуация за Своите цели и да вложи в нея Своите възможности.

Имената на участниците в записването на Курса не са отбелязани на корицата, защото Курсът може и трябва да бъде самостоятелен. Той не трябва да се превръща в поредния култ. Неговата единствена цел е да предостави път, по който някои хора да бъдат в състояние да намерят своя Вътрешен Учител.

Какво представлява 

Както показва заглавието му, Курсът е организиран изцяло така, че да бъде учебно средство. Състои се от три книги: Текст от 724 страници, Ръководство за учащи от 502 страници и Ръководство за учители от 94 страници. Редът, в който учащите избират да използват тези книги и начинът, по който ги изучават, зависи от конкретните им цели и предпочитания.

Учебната програма, предлагана от Курса, е внимателно замислена и обяснена стъпка по стъпка, както на теоретично, така и на практическо ниво. Тя набляга по-скоро на приложението, отколкото на теорията и повече на опита, отколкото на теологията. В Курса се подчертава специално, че "една универсална теология е невъзможна, но универсалната опитност е не само възможна, но и необходима" (Ръководство за учители, стр. 79). Въпреки че е християнски по същество, Курсът се занимава с всеобщи духовни теми. Той подчертава, че е един от пътищата на всеобщото духовно развитие. Съществуват и много други, от които настоящият се различава само по форма. Всички те извеждат към Бога накрая.
 
Книгата започва така:

Това е курс по чудеса. Той е задължителен курс. Само времето, когато го вземаш е доброволно. Свободна воля не означава, че ти можеш да установиш учебната програма. Означава само, че ти можеш да избереш какво искаш да вземеш в определен момент. Курсът не цели да учи значението на любовта, защото то е отвъд това, което може да бъде преподадено. Той цели, все пак, да премахне преградите към усещането на присъствието на любовта, което е твоето естествено наследство. Противоположното на любовта е страх, но каквото е всеобхватно не може да има противоположно. Този курс може следователно да бъде обобщен много просто по следния начин

Нищо реално не може да бъде застрашено.
Нищо нереално не съществува.
Тук се крие Божият мир.

Уейн Дайър - Мисли

За да постигнеш духовната нагласа за „чудотворство”, е достатъчно просто да се отпуснеш.
Щом повярваш в себе си и прозреш, че душата ти е божествена и безценна, ще се превърнеш в същество, способно да прави чудеса.
Истинското могъщество е скрито в съзнанието, че имаш определено предназначение и вършиш Божието дело -спокойно и хармонично.
Винаги си задавай въпроса дали си част от проблема или част от решението?
На кръгла планета човек не може да избира страна.
Истинско могъщество придобиваме, когато се подчиним на любящото, хармоничното и доброто в нас и не допускаме врагове в съзнанието си.
Ако се съмняваш в принципите на Вселената, те няма да работят за теб.
Иисус е казал, че дори най-нищожният сред нас е способен да направи всичко, каквото е извършил Той, и дори по-велики неща. Ти също можеш да бъдеш чудотворец.
Да не прощаваш значи да не разбираш принципите на Вселената и твоето място в нея.
Да даваш означава да си в съгласие с предназначението си.
Докато си тук, не можеш да притежаваш нищо и не можеш да придобиеш нищо. Можеш само да отдадеш живота си.
Любовта извисява силата ти на по-високо равнище.
Това, за което мислиш, се увеличава. Ако мислите ти са съсредоточени върху въпроса: „Какво липсва?”, тогава „каквото липсва”, според дефиницията, би трябвало да нараства.
Нищо, което си представяш мислено, не е невъзможно.
Всяко нещо съществува с определена цел, като част от съвършения разум – Вселената.
Каквото дадем, това ни се връща.
Дори в затвора, твоята свобода е избраният от теб начин на мислене. Никой никога не може да ти я отнеме!
Медитацията ти дава възможност да опознаеш твоята невидима същност.
Щом се научиш да влизаш във вътрешното си царство, винаги ще имаш на разположение специално убежище.
Медитацията разбива илюзията за твоята отделна същност.
Трябва да почиташ и да се радваш на телесното си съществуване. Преодолей робското подчинение и живей изцяло в настоящето, защото това е единственото време, с което разполагаш.
Повече означава по-малко, по-малко означава повече.
Ти си тук с определена цел и тя не е да натрупаш материални блага.
Вместо да се изтъкваш като християнин, евреин, мюсюлманин, будист или какъвто и да било, дай обет да бъдеш като Христос, като Йехова, Буда, Мохамед.
В света не съществува стрес, а само хора със стресиращи мисли.
Никой не е способен да предизвика в теб гняв или стрес, само ти самият можеш да го сториш, в зависимост от начина, по който възприемаш твоя свят.
Как може една невидима мисъл да бъде по-важна или маловажна от друга невидима мисъл?
Твоята вътрешна и външна структура са в пълно равновесие с всичко във Вселената.
Когато си изпълнен с благодарност, Вселената ти в изобилие.
Когато със сигурност ЗНАЕШ, вместо просто да ВЯРВАШ, ще откриеш в себе си необходимите способности, за да изпълниш мисията си. Вярванията се предават на човек наготово, затова той ги приема с известно съмнение. Знанието произтича от същността ти.
Когато осъзнаеш и почувстваш чудото, което представляваш, добиваш увереността, че няма нищо невъзможно.
В знанието има магия, която надхвърля логиката.
Не е възможно да се провалиш. Просто постигаш някакви резултати.
Готовността да си простиш е необходимата стъпка към постигането на хармония с всички принципи на Вселената.
Благополучието е процес, свързан с развитие. Развитието е свързано с определена цел. Постигането на целта е свързано с любовта и щедростта.
Ако става дума за пристрастености, пораждащи зависимост от отрови, никога не можеш да се наситиш на това, което не желаеш. Превръщаш се в онова, за което мислиш по цял ден, и тези дни, в края на краищата, стават твоя живот.
Ако срещнеш някого, чиято душа не е в хармония с твоята, изпрати му любов и продължи нататък.
Ако искаш да постигнеш щастието и да оставиш следа в света, много скоро ще научиш, че не можеш да вървиш със стадото.
Всички велики учители са ни оставили едно и също послание: викни в себе си, открий невидимата си по-висша същност и познай Бога чрез любовта, която те изпълва.
Всеки от нас може да излъчва любов, стига да си го позволи.
Една песен! Това е uni (една) verse (песен) – песента на нашата Вселена. Колкото и да се различаваме при изпълнението на отделните ноти, пак участваме в общата песен.
Новото отношение може да превърне непоносимата работа в истинска радост.
Дори най-тихото гласче във „Вселенската песен” може да подтикне цялото творение към унищожение или хармония.
Всичко е синхронизирано и работи съвършено в песента на Вселената.
Когато съдите другите, вие не разкривате черти от техния характер, а от вашия.
Причината за нашите страдания е умът ни – умът, който държи на предпочитанията си и не позволява на другите да бъдат такива, каквито са.
Истинската радост и нарастващото чувство на възторг, че си в мир със себе си и със своя свят, са дар за онзи, който подчинява материалния си свят на желанията на душата.
Пренеси вниманието си от тялото към духа. Познай волята на нашия Отец и намери опора в знанието.
Източник : “Мъдрост за всеки ден” от д-р Уейн Дайър
www.izvorite.com
Издател: ИК “Кибеа”